ورود توسط water

لوله کشی شبانه روزی شرق تهران | 09900015006

لوله کشی شبانه روزی شرق تهران بدون عضو بر روی پوشش گچی، حداقل ۱۲.۷ میلیمتر ضخامت یا بالاتر از سنگ، دارای یک نرخ انتشار شعله بالاتر از ۲۵ زمانی است که مطابق با حکم حکم تست شده‌است. از ۲ میلی متر در ضخامت انحصاری اتصالات، مفاصل و تقویت محلی تجاوز نمی‌کند، یا مونتاژ دیوار مطابق […]

تاسیسات شبانه روزی شرق تهران | 09900015006

تاسیسات شبانه روزی شرق تهران ۲.۴ متر یک طرح احتراق قابل احتراق در یک ساختمان دیگر بر روی یک ویژگی مشابه. که در آن صورت نمای ساختمان دارای فاصله محدودی از بیش از ۰.۴۵ متر است و سقف برجسته سقف را نباید در بالای نمای ساختمان ساخته شود. که در آن صورت نمای ساختمان دارای […]

تعمیر شوفاژ شرق تهران | 09900015006

تعمیر شوفاژ شرق تهران هر مالک حق دارد که براساس توافقنامه ای که برای مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد مطابق با این قرارداد امضا شود قرارداد امضا شده توسط طرفین و وارثان مربوطه آن‌ها، مجریان، مدیران، جانشینان و تخصیص داده خواهد شد آن‌ها با چنین شرایطی منطبق خواهند شد، از جمله شهرداری از طرف […]

سرویس کار شوفاژ شرق تهران | 09900015006

سرویس کار شوفاژ شرق تهران با استفاده از دریچه‌های محافظت نشده اجازه داده می‌شود که در یک صفحه عمودی قرار داده شود، به طوری که فضای حایل در یک صفحه عمودی قرار داده شود تا فاصله محدودی بین صفحه عمودی و خطی که فاصله محدود اندازه‌گیری می‌شود وجود نداشته باشد. به جز ساختمان‌هایی که هستند، […]

تعمیرکار موتورخانه شوفاژ شرق تهران | 09900015006

تعمیرکار موتورخانه شوفاژ شرق تهران ساختمانی که به عنوان گروه اف ۳ طبقه‌بندی می‌شود اجازه می‌دهد که ساختمان چوبی سنگین و یا ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد اگر با یک خیابان، ۷ متر مربع باشد اگر با دو خیابان، متر مربع در صورت روبرو شدن با سه خیابان باشد. ساختمانی دسته‌بندی شده به عنوان گروه […]

سرویس موتورخانه ساختمان شرق تهران | 09900015006

سرویس موتورخانه ساختمان شرق تهران در صورتی که در یک ساختمان قابل احتراق باشد، مقاومت در برابر آتش کم‌تر از ۴۵ دقیقه خواهد بود، به جز اینکه در ساختمانی که بیش از ۴۵ دقیقه در ارتفاع ساختمان وجود داشته باشد ، درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش اجازه داده خواهد شد به شرطی که مونتاژ سقف […]

تعمیرات موتورخانه شرق تهران | 09900015006

تعمیرات موتورخانه شرق تهران دیواره‌ای ، ستون‌ها و قوس‌های حمایت از یک مجلس مورد نیاز برای داشتن یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش باید با فاصله کم‌تر از ۴۵ دقیقه، یا از ساختار ، ستون‌های و قوس‌های حمایت از یک جداسازی آتش‌سوزی باید یک درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش داشته باشد ، نه کم‌تر از […]

خدمات تاسیسات ساختمان شرق تهران | 09900015006

خدمات تاسیسات ساختمان شرق تهران یک ساختمان طبقه‌بندی شده به عنوان گروه اف ۲ باید با جمله مطابقت داشته باشد . به جز طبق ماده ساختمان مورد اشاره در جمله باید از ساختار و، به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود. ، ساختمان باید باشد، مجالس طبقه دارای یک درجه‌بندی مقاومت با درجه […]

خدمات تاسیساتی شرق تهران | 09900015006

خدمات تاسیساتی شرق تهران به جز در حکم صادره توسط حکم صادر شود. ساختمان باید باشد، مجالس طبقه دارای یک درجه‌بندی مقاومت با درجه مقاومت کم‌تر از ۲ ساعت باشند، دیواره‌ای بدون مقاومت کم‌تر از ۱ ساعت داشته باشد، درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش کم‌تر از حد مورد نیاز برای مونتاژ پشتیبانی شده داشته باشد. […]

تعمیرکار لوله کشی ساختمان شرق تهران | 09900015006

تعمیرکار لوله کشی ساختمان شرق تهران به جز اینکه در ساختمانی که در ارتفاع ساختمان کم‌تر از ۴۵ دقیقه باشد، درجه‌بندی مقاومت در برابر آتش اجازه داده خواهد شد که در صورتی که مونتاژ سقف از ساختمان باشد یا به عنوان یک سیستم سقف چوب که مطابق با ماده است ساخته شود. دیوارها، ستون‌ها و […]